julij 10, 2016

Koristni nasveti in povezave

NASVETI RAČUNOVODSTVA:

  • Večna dilema: d.o.o. ali s.p. – potrebno je preračunati kaj je cenovno ugodnejše, upoštevati varnost, ki jo omogoča določena oblika poslovanja, seveda tudi začetni vložek (d.o.o. = 7.000€, s.p. = 0) – pri samem knjiženju in vodenju računovodstva, med malimi d.o.o.-ji in s.p.-ji ni večjih razlik pri samem poslovanju
  • Zavezanec za DDV – da ali ne!? –  vsak primer je unikaten in razred zase, upoštevati je potrebno vrsto dejavnosti (storitvena, trgovinska, itd.), letni promet ter seveda trg (Slovenija, EU, tujina) – opozorilo: po vložitvi zahtevka za pridobitev ID (identifikacijske) številke se na odločbo o potrditvi lahko čaka tudi do 30 dni.
  • Samostojni podjetnik – en TRR ali dva!? – za boljšo preglednost in lažje vodenje priporočamo, da ima s.p. odprta dva transakcijska računa (osebni in poslovni)
  • Neplačevanje davkov oz. zamude pri plačevanju? – zelo drago – FURS je ažuren pri vložitvi izvršb, za katero stroški se dvignejo do 75€ in več (25€ stroški izvršbe, 50€ bančni stroški izvršbe)
  • Vodenje zalog – v kolikor sicer opravljate storitveno dejavnost, vendar za delo potrebujete tudi material (npr. parket), in ne vodite zalog, morate na vsakem prejetem računu kupljenega materiala dopisati za katero stranko je material
  • Davčni zavezanec lahko odbije DDV od nabav blaga, ki ga ima na zalogi in osnovnih sredstev (in se nanašajo na njegovo obdavčljivo dejavnost), ki jih je nabavil preden je razpolagal z identifikacijsko številko
  • Klavzule DDV – Zavezanci za DDV na svojih izdanih računih, v primeru, da od določene osnove DDV ni obračun (razlog npr. oproščena dejavnost, dobava v EU, itd.) dopišejo ustrezno DDV klavzulo
  • Nasvetov je še veliko in če vas zanima več, nam pišite na info@ajdina.si

ZAČETEK POSLOVANJA:

ODLOČITEV ► IZBIRA RAČUNOVODSKEGA SERVISA ► REGISTRACIJA (e-VEM) ► ODPRTJE TRR  ► VLOGA ZA VPIS V SISTEM DDV (da/ne) ► POOBLASTILA e-DAVKI, AJPES, e-VEM (pripravi rač. servis) ► VARSTVO PRI DELU, ZDRAVNIŠKI PREGLED ► PROGRAM ZA IZDAJO RAČUNOV, DAVČNE BLAGAJNE ► OSTALO ZA POTREBE OPRAVLJANJA SVOJE DEJAVNOSTI (npr. ureditev poslovnega prostora, nakup materiala, ipd.) ► VELIKO DELA IN DOBER ZASLUŽEK STA NEIZOGIBNA

POVEZAVE: