julij 25, 2017

Privzet naslov

Za informativno ponudbo pripišite:

– organizacijska oblika(s.p., gospodarska družba, društvo)

– dejavnost (trgovina, storitvena dejavnost, proizvodnja, itd.)

– Zavezanost podjetja za DDV (mesečna/tri-mesečna)

– Število mesečnih izdanih, prejetih računov in bančnih izpiskov

– Število zaposlenih (tudi avtorske, pogodbena dela, najemnine, ipd.)

– poslovne posebnosti